מרכז רותם מכללת ספיר

  • מרכז רותם מכללת ספיר
צעירות: פרקטיקה ומחקר. לקידום נשים צעירות ונערות יהודיות ובדואיות במרחב הדרומי. מדובר על סיוע במשברי חיים; קידום לימודים ותעסוקה; מיצוי זכויות וסיוע משפטי; ו-פנאי והעשרה
עדכון פרטים