מרכז רותם: צעירות פרקטיקה מחקר (פועל בתוך המכללה האקדמית ספיר)

  • מרכז רותם: צעירות פרקטיקה מחקר (פועל בתוך המכללה האקדמית ספיר)
מרכז רותם הינו מרכז ייחודי מסוגו הפועל מזה כעשור במכללה האקדמית ספיר, לקידומן של נערות ונשים צעירות אשר התמודדו בחייהן עם מצבי מצוקה וסיכון. מטרת המרכז הינה לפתוח את דלתות המכללה לנערות וצעירות אלה אשר נשרו ממסגרות חברתיות רבות, ולהרחיב למענן הזדמנויות לקידום אישי, לימודי ותעסוקתי. כל התכניות מבוססות על תפיסת עולם מקצועית לפיה נסיון חייהן של הנערות הוא בעל ערך רב ויכול לשמש כידע מהחיים, כלומר, הצעירות יכולות להשתמש בידע שלהן על מנת לעזור נשים אחרות. כל התכניות שלנו מקנות לנערות ולנשים הצעירות הזדמנויות ומשאבים אישיים וחברתיים לשיפור מצבן האישי והחברתי. מטרות המרכז הינן: לפתוח בפניהן של נערות וצעירות תכניות משנות חיים המותאמות לצרכיהן הייחודיים, לראות בניסיון חייהן כוח ומשאב להתקדמות, לחשוף אותן לאפשרויות לימודים ותעסוקה המותאמות במיוחד עבורן, ולעודדן לאקטיביזם ומנהיגות בקהילותיהן בהתבסס על הידע והניסיון שצברו בתכניות. במקביל מקיים המרכז מחקר אודות חייהן של נערות ונשים צעירות במטרה לפתח ידע ייחודי אודותיהן ולהשפיע על פיתוח שירותים ומדיניות מיטיבה עבורן.
עדכון פרטים