משרד הבריאות

  • משרד הבריאות
ניתן לפנות למשרד הבריאות לסיוע והתייעצות בהתמודדות נפשית על רקע הקורונה בין השעות 08:00 - 23:00
עדכון פרטים