משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

  • משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל שירותי סיוע, חירום והגנה לנפגעי אלימות: קווי חירום, צווי הגנה, מקלטים, דירות מעבר, מקלטי חירום לנערות וצעירות ומרכזי סיוע.
  • 118 - טלפון מס 1 - משרד העבודה הרווחה והשרותים החברותיים
  • 077-9208560 - טלפון מס 2 - משרד העבודה הרווחה והשרותים החברותיים
קו החירום החברתי של המשרד פעיל 24 שעות ביממה בכל השפות.
עדכון פרטים