מתחברים לנשמה

  • מתחברים לנשמה
עמותת מתחברים הינה עמותת חסד העוזרת למיעוטי יכולת ולכל פרמטר שיכול לעזור לצורך אורח חיים נורמטיבי.
  • 04-888-1050 - המספר של העמותה
  • 6520* - המספר השני של העמותה
זקוקים בעיקר לתרומות כספיות וגם סלי מזון
עדכון פרטים