נאמני תורה ועבודה

  • נאמני תורה ועבודה
כמי שבאים וחיים במגזר הדתי, ההתמחות שלנו היא בחברה הדתית. תחומי העיסוק העיקריים של העמותה הם: (1) חינוך - חיזוק ערכי תורה ועבודה במערכות השונות של החינוך הדתי. ערכים אלו כוללים: אחריות חברתית לכלל ומניעת אליטיזם חברתי.בנוסף, שילוב משמעותי של לימודי חול ולימודים הומניים לצד לימודי קודש מעמיקים, שילוב מגדרי ראוי בבתי ספר יסודיים ובתנועות הנוער וכן חינוך לעומק רוחני וחשיבה עצמאית. (2) דת ומדינה - עיצוב פניה היהודיים של המדינה באופן רב-מימדי המחבר בין זהותה היהודית לזו הדמוקרטית. אנו פועלים לדמוקרטיזציה של שירותי הדת באמצעות שיתוף הציבור, ביזור סמכויות, והחלת עקרונות של שקיפות וייצוג הולם. (3) שיח ציבורי - יצירת קול חדשני, ביקורתי ומעמיק בתוך הציונות הדתית, המתמודד עם המפגש שבין העולם הדתי לבין העולם המודרני. העמותה מפעילה קו חם בנושאים של מגדר, הפרדה מגדרית והקצנה בתחום החינוך הדתי ושירותי הדת בישראל
עדכון פרטים