נבחרות – תנועת נשים חרדיות

  • נבחרות – תנועת נשים חרדיות
תנועה חברתית של נשים חרדיות הפועלת למען ייצוג, שוויון וקול. התנועה החלה את דרכה בשנת 2012 על ידי אסתי שושן, כתנועת מחאה בשם "לא נבחרות, לא בוחרות". זו הייתה תנועה של נשים שרצו לשפר את מצבן ומעמדן בחברה החרדית ולבלום את תהליכי ההקצנה ביחס לנשים, ובמטרה לעורר מודעות לסוגיות נפיצות השרויות בטאבו חברתי קהילתי ולייצר עתודת מנהיגות חרדיות, עם חזון ואומץ לפעול ולתקן. נבחרות פועלת בשני ערוצי השפעה מרכזיים. הראשון, ערוץ חיצוני של חקיקה ומשפט מול היעדר הייצוג והקול של נשים חרדיות במוקדי קבלת ההחלטות, מצב היוצר פגיעה ממשית בנשים בישראל בכלל ובנשים חרדיות בפרט. השני, ערוץ פנים קהילתי להגברת תודעה לזכויות הנשים החרדיות, לזכותן לייצוג במוקדי קבלת החלטות, להכשרת מנהיגות חרדיות, לשוויון ולהכרה בפני החוק ולמתן לגיטימציה לקולן הייחודי ולהשפעתו במרחב הישראלי.
עדכון פרטים