נותנים באהבה

  • נותנים באהבה
‘נותנים באהבה’, כשמו כן הוא: נתינה לנזקק מתוך אהבה, כשווה בין שווים.
  • 02-5474400 - מספר ראשון של הסניף ארצי של העמותה
  • 1700-50-14-22 - מספר שני של הסניף ארצי של העמותה
  • 02-6336655 - סניף ירושלים של העמותה
זקוקים לתרומות כספיות.
עדכון פרטים