נעמת הצעירה – פועלות לשינוי

  • נעמת הצעירה – פועלות לשינוי
נעמת הצעירה היא קבוצת השתייכות, הכשרה ופעולה לנשים צעירות המגיעות ממקומות שונים בארץ, מרקעים שונים, מתעסוקות שונות, מדתות וממסורות מגוונות, המאמינות ביכולתן של נשים להשפיע על דמות החברה בישראל, על מיקומן של נשים אחרות ועל מיקומן האישי והקהילתי באמצעות פעולה פוליטית וקהילתית כקבוצה. הקבוצה פועלת בזיקה לנעמת ולהסתדרות, בהשראת נעמת לדורותיה, לקידום מעמד האישה, לשינוי המדיניות החברתית-כלכלית ולהשגת שוויון מגדרי במשפחה, בעבודה ובחברה. המטרה היא לקיים קהילה לומדת ופועלת של נשים צעירות בתוך נעמת, קהילה המייצרת סדר יום שרלוונטי לחייהן של נשים צעירות בישראל.
עדכון פרטים