איל״ן – אגוד ישראלי לילדים נפגעים

  • איל״ן – אגוד ישראלי לילדים נפגעים
מתן עזרה, סעד, חינוך, תרבות ושיקום לילדים ומתבגרים נכים כהגדרת הפרק השלישי בתקנון. העמותה תהיה רשאית לסייע לילדים ולמתבגרים אלו גם לאחר התבגרותם, כפי שתמצא לנכון
עדכון פרטים