לב אחד

  • לב אחד
'כח סיוע אזרחי במצבי חירום': ארגון לב אחד נוסד מתוך ההבנה כי, בשעות חירום, רתימת האזרחים להתנדבות פעילה יש בכוחה להוציאם ממעגל הקורבנות הפסיביים, ליצור חוסן חברתי אזרחי ולהעניק לרשומת המקומית מכפלת כוח דרמטית- ובלבד שהאזרחים המתנדבים יהיו מאורגנים ומופעלים באופן אקטיבי ומנוהל. הארגון מפעיל רשת של מתנדבים בכל הארץ, שמטרה לסייע לצרכים של השוהים בבידוד - מקניות ואוכל, ועד הסעת הילדים וכו'. תשתית מתנדבים לעזרה לאנשים בבידוד המופעלת ע"י חניכי מכינות קד"צ. סיוע כללי במגוון צרכים.
הארגון מסייע בימי הקורנה בעיקר למבודדים מבוגרים שלא יכולים לצאת מהבית, מפעילים תרומות אוכל מרוכזות מהרווחה, מפעילים משפחתונים לילדים של עובדים חיונייים.
צריך תרומות של ציוד אלקטרוני וכסף.
עדכון פרטים