עמותת נשים לגופן, לקידום בריאותן של נערות ונשים בישראל

  • עמותת נשים לגופן, לקידום בריאותן של נערות ונשים בישראל
"נשים לגופן היא עמותה ארצית המובילה שינוי חברתי כולל בתפיסות הבריאות של נערות ונשים בישראל. זוהי עמותת נשים, הפועלת למען נשים ולמען איכות חייהן ובריאותן באמצעות העלאת מודעות לזכויות בריאות, ואמונה בנשים כמקור סמכות ביחס לגופן. העמותה הוקמה בשנת 2005 ובה מאות מתנדבות מקצועיות מתחומי הרפואה, החינוך והבריאות. העמותה פועלת במספר אופנים: ראשית, כתיבה, הפקה והפצה של ידע כתוב אודות בריאות, גוף ומיניות של נשים ונערות. אנו מפיקות דפי מידע, חוברות וברושורים ומנהלות מרכז מידע באינטרנט. מאגר המידע נכתב בעברית, ערבית ואנגלית. שנית, קיום סדנאות וקבוצות פעולה לנשים ונערות ולצוותים חינוכיים וטיפוליים. 34 מנחות העמותה עובדות בכל רחבי הארץ בעברית, בערבית, ברוסית, ובאמהרית ומסייעות לנשים ולנערות להיחשף למידע חשוב לשם קבלת החלטות מושכלות הנוגעות לבריאותן. שלישית, הקמה והפעלה של מרכז מומחיוּת ""נערות לגופן"", המהווה קורת גג אחת לכלל תחומי הידע המקצועיים בנושא דימוי גוף, מיניות ובריאות של נערות בישראל. ולבסוף, פעולה לשינוי מדיניות ופעילות ציבורית בתחום בריאות נשים ונערות לשיפור ידע, הקצאת משאבים ותשתיות ציבוריות. לעמותה אין קו חם רשמי, אך ניתן מענה לפניות במייל ובטלפונים (עדיפות לפנייה במייל). להלן כתובות מייל של בעלות תפקידים בעמותה: קשר כללי עם העמותה: info@wtb.org.il | קשר עם דנה וינברג מנכ""לית עמותת נשים לגופן: dana@wtb.org.il | קשר עם טל תמיר מנהלת מרכז הידע ופעולה של נשים לגופן: talt@wtb.org.il | קשר עם ליבי רימר, רכזת הסדנאות: libi.nashim@gmail.com"
עדכון פרטים