עמותת רקפת

  • עמותת רקפת
הקמה ברחבי הארץ של קבוצות חברתיות שמטרתן לספק לכל מתבגר חרד חברתית או ביישן, מרחב מוגן לתרגל בו יכולות חברתיות ומעגל חברתי עשיר ורלבנטי להשתייך אליו. איתור צרכים של בני נוער שמתמודדים עם חרדה חברתית וביישנות ופיתוח מענים מתאימים
עדכון פרטים