עמותת תמר

  • עמותת תמר
קו יעודי בשפה הערבית לתמיכה נפשית, בשיתוף עמותת ע"רן
  • 1201 - *שלוחה 2 *הקו נפתח בין הימים א'-ה' 11:00-17:00
עדכון פרטים