עמותת תפוח

  • עמותת תפוח
סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עדכון פרטים