פוליטיקלי קוראת

  • פוליטיקלי קוראת
כלי תקשורת פמיניסטי שנכתב על ידי נשים, בשביל נשים ומנקודת מבטן. אנחנו מביאות לקדמת הבמה קולות של נשים מכל שכבות האוכלוסייה ומכל המגזרים, כדי להשלים את התמונה שלא קיימת ברוב כלי התקשורת הממוסדים. פוליטיקלי קוראת נולדה בישיבה ב-2013 שהשתתפו בה 40 נשים מדהימות, ביוזמת ליאן רם. היום אנחנו 18 עורכות עם קבוצת מערכת ובה 2,000 נשים שכולן יכולות להשתתף באופן פעיל ולתרום תכנים כל יום. אנחנו שואפות להמשיך ולפתח מודל זה של כלי תקשורת פמיניסטי ודמוקרטי.
עדכון פרטים