פורום דבורה: נשים במדיניות חוץ ובטחון לאומי

  • פורום דבורה: נשים במדיניות חוץ ובטחון לאומי
"פורום דבורה: נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי היא עמותה אל-מפלגתית ללא כוונת רווח שנועדה לקדם שילוב של נשים בתחום הביטחון ומדיניות החוץ במדינת ישראל באמצעות יצירת רשת של נשים מקצועיות בתחומים אלה. זוהי עמותה ייחודית מבחינת מטרותיה ומאפייניהן של המשתתפות בה, המגיעות ממגוון דעות ורקעים, כאשר המכנה המשותף הוא העיסוק בתחום הביטחוני והמדיני. מטרות הפורום הן: 1. קידום הכללה מהותית של נשים בתהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי, בפרט בתחום הביטחוני והמדיני. 2. הרחבת השיח הביטחוני במדינה תוך גיוון המשתתפים והמשתתפות והנושאים הנידונים. 3. הבטחת השתתפותן השוויונית של נשים בממסד הביטחוני, על ארגוניו השונים. 4. תמיכה ועידוד נשים צעירות להשתלב במערך הביטחוני-מדיני ומתן רשת של ידע וניסיון לנשים שכבר משולבות בו. פעילות הפורום כוללת עריכת מפגשים לצורך היכרות ונטוורקינג; פעולה לקידום הכללת נשים בפורומים שונים, רשמיים ואחרים, שעוסקים בנושאים של מדיניות חוץ וביטחון; פעולה לשיתוף של יותר נשים בפאנלים מקצועיים, בכנסים ובתקשורת בנושאים אלה, וכן פעילות לקידומן של נשים בגופי הביטחון, ובפרט בצה""ל."
עדכון פרטים