פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל

  • פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל
"מטרת הפורום לאגד את הקולנועניות ויוצרות הטלווזיה בישראל, לייצג, להגן ולקדם את האינטרסים המקצועיים, האמנותיים והכלכליים שלהן בפני כל גוף או מוסד הקשורים לקולנוע וטלוויזיה בישראל. לדאוג לשוויון הזדמנויות לעוסקות בכל מקצועות הקולנוע והטלווזיה, להילחם ולמגר את האפליה מרובת השנים בחלוקת המשאבים, ולחייב מערכות לקטורה בישראל לייצוג שיוויוני של נשים וגברים בשורותיהן. לפעול לקידום נשים במחקר, בביקורת, בסט, ובתעשייה כולה."
עדכון פרטים