פורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר ויישוב סכסוכים באוניברסיטה העברית

  • פורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר ויישוב סכסוכים באוניברסיטה העברית
הפורום מכוון ליצירת מרחב שיאפשר דיון מתמשך ומעמיק מנקודת מבט של עשייה מתערבת ושינוי, ומזמן מגוון שיתופי פעולה בין נשות ואנשי אקדמיה ושטח. המטרה הינה לקיים עשייה פמיניסטית תשתיתית ולא תגובתית, סביב מושגי פעולה המשקפים הן מטרה בפני עצמה והן פרקטיקת עשייה, והדרך בה הם משפיעים על נקודות ההשקה בין מגדר וקונפליקט. מאחר ורבים ממושגי הפעולה והמטרות השגורים (כגון, "צדק" או "ביטחון") ממסכים ומשטחים אתגרים פמיניסטיים, הפורום מתמקד במושגים פחות שגורים, במטרה להרחיב ולהעמיק את ארגז הכלים שלנו. הדיון המתקיים בפורום מכוון ליצירת חווית למידה משותפת ולא היררכית הנשענת על מגוון שיתופי פעולה, ובניית קהילה הנשענת על ההכרה כי מגדר, קונפליקט ונקודות המפגש ביניהן נחווים באופן שונה על ידי יחידות ויחידים ממיקומים חברתיים שונים (הצטלבותיות מיקומי שוליים).
עדכון פרטים