פיקוד העורף

  • פיקוד העורף
משימת פיקוד העורף הינה הכנת אוכלוסיית ישראל להתמודדות טובה יותר במצבי חירום ולהוות סמכות מקצועית ראשית לנושאי התגוננות אזרחית בתחומים השונים כגון: חילוץ והצלה. חומרים מסוכנים, אב"כ בעורף האזרחי. באתר פיקוד העורף תוכלו למצוא חומר ומידע מפורט בתחומי התגוננות האזרחית. בנוסף תוכלו להתעדכן על הנעשה בפיקוד העורף ובמרחב האזרחי. ( מדברי פיקוד העורף).
עדכון פרטים