צמד

  • צמד
עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה פועלת כמלכ"ר בכדי לסייע לעיוורים הנעזרים בכלבי נחייה ולכאלה המעוניינים להיעזר בהם. פעילי העמותה, העובדים בהתנדבות, מגיעים מקהילת העיוורים. האגודה פועלת לשיפור איכות החיים של אנשים עם עיוורון, הנעזרים בכלבי נחייה בריאים ומטופלים כהלכה, ומובילה ליצירת חברה ישראלית תומכת ונגישה, בה ישתלב האדם וכלבו באופן מלא תוך הפריה הדדית.
עדכון פרטים