קולך-פורום נשים דתיות

  • קולך-פורום נשים דתיות
"קולך" היא תנועת נשים דתיות פמיניסטיות הפועלת, בין השאר, למען המטרות הבאות: הפצת ערכי השוויון והכבוד ההדדי; קידום שוויון הזדמנויות לנשים בתחום הציבורי ובהנהגה הדתית; קידום השוויון במעמד האישי בנישואין ובגירושין; מאבק נחרץ בכל צורה של אלימות מגדרית, ניצול לרעה של סמכות דתית ופגיעה בנשים בשם ההלכה. העמותה פועלת בשני מישורים עיקריים המסתעפים אל פעילות רחבה, עשירה ומגוונת במגוון של תחומי עשיה:קידום ופיתוח מנהיגות נשית רוחנית, והעמקת השותפות הנשית באורחות החיים היהודיים. בעמותה 3 מחלקות: מרכז מנהיגות, חינוך ותקשורת.
עדכון פרטים