קו החירום החברתי של משרד העבודה

  • קו החירום החברתי של משרד העבודה
24 שעות ביממה, בכל שפות, מופעל ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות חברת שידורית.
עדכון פרטים