קו לעובד

  • קו לעובד
קו לעובד הנה עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי, בעיקר: מהגרי עבודה, אזרחים ישראלים בעלי הכנסה נמוכה, פליטים ומבקשי מקלט ופלסטינים מהשטחים הכבושים.
עדכון פרטים