קליניקה למשפט ומגדר, ביה”ס למשפטים, המכללה למינהל

  • קליניקה למשפט ומגדר, ביה”ס למשפטים, המכללה למינהל
קליניקה משפטית המקדמת חשיבה משפטית ביקורתית בתחום של משפט ומגדר ופיתוח כלים תיאורטיים, קליניים ופרקטיים בתחום של מגדר, נשים ושינוי חברתי. הקליניקה מקדמת פרויקטים לשינוי מדיניות במגוון תחומים הקשורים לנשים, וזאת באמצעות פעולה בשני מישורים. האחד, קידום מדיניות ושינוי חברתי ברמת ה"מאקרו" באמצעות הצעות חוק, עתירות לבג"ץ, ימי עיון, שולחנות עגולים, וניירות עמדה. המישור השני הוא עריכת דין קהילתית והנגשת ידע בתחומים שונים, זאת באמצעות הרצאות בקהילה, מערכי סדנאות, ועוד.
עדכון פרטים