רווחה ושירותים חברתיים – חוף השרון

  • רווחה ושירותים חברתיים – חוף השרון
מטרת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה אזורית חוף השרון היא להוות כתובת לכל תושב בפנייתו לסיוע בשלבים השונים של מעגל החיים, על מגוון ההתמודדויות במצבי משבר וסיכון ברמת הפרט, המשפחה והקהילה. המחלקה תספק שירות איכותי, מקצועי וזמין לכלל התושבים, המושתת על ערכים של כבוד האדם, שוויון ואהבת האדם. המחלקה לשירותים חברתיים רואה ברווחת התושבים מדד לחוסן אישי, חברתי וקהילתי במועצה. כחלק מיצירת חוסן זה המחלקה פועלת לעידוד עזרה הדדית בין התושבים, התנדבות ושותפות במנהיגות היישובית והמועצתית. צוות המחלקה מונה עובדות סוציאליות שהתמחו והוסמכו לטיפול בתחומים השונים, רכזת תרבות לוותיקים ועובד מנהל וזכאות. השירות קיים מתוקף חוקי מדינת ישראל ועל פי תקנות משרד הרווחה.
עדכון פרטים