רוח נשית

  • רוח נשית
"עמותת ""רוח נשית"" מסייעת לנשים לפרוץ את מעגל האלימות דרך השתלבות בתעסוקה ופיתוח עצמאות כלכלית. העמותה מציעה פתרון מעשי וארוך טווח ליציאה ממעגלי האלימות. ""רוח נשית"" מספקת מענה ייחודי הממוקד בהעצמה כלכלית דרך תעסוקה. במהלך השנים ליוותה העמותה אלפי נשים והכשירה מאות מתנדבות אשר יחד יצרו קהילה תומכת ומקדמת לנפגעות אלימות. בעמותה נצבר ידע רב מעבודת השטח ומעיסוק במחקר, איסוף וכתיבת חומרים בנושא הקשר בין תלות כלכלית לאלימות. ידע זה מסייע כל העת להעמיק את ההבנה בתחום ולבנות מענים חדשים המסייעים לנפגעות אלימות להגיע לעצמאות כלכלית. העמותה פועלת תוך שיתוף פעולה נרחב עם הקהילה החברתית והעסקית, מתוך הבנה כי השתלבותן של נשים נפגעות אלימות בשוק העבודה הינה סוגיה חברתית ונדרשת העלאת מודעות לנושא כדי שיתאפשר שינוי חברתי מהותי ויוסרו החסמים העומדים בפני השתלבותן של נשים אלה בשוק העבודה. העמותה פועלת בשלושה מישורים: במישור האישי, צוות העמותה בונה יחד עם כל משתתפת נפגעת האלימות תכנית תעסוקה המותאמת לכישוריה, צרכיה הכלכליים ושאיפותיה המקצועיות. על יסוד תכנית זו מוצעים למשתתפת מגוון שירותים, כגון סדנאות תעסוקה, מנטורינג ואימון אישי. במישור הקהילתי מושם דגש על שינוי חברתי בציבור הרחב באמצעות שיח ציבורי והעלאת מודעות ביחס לקשר בין תלות כלכלית לאלימות ולקשיים של נשים נפגעות אלימות. במישור המדינתי רוח נשית מייצגת את קולן של נשים נפגעות אלימות, יוזמת ומפתחת שיתופי פעולה עם קובעי מדיניות בכנסת ובמשרדי הממשלה."
עדכון פרטים