רשות האוכלוסין וההגירה

  • רשות האוכלוסין וההגירה
רשות האוכלוסין וההגירה הוקמה במטרה להגביר את התיאום בין היחידות הממשלתיות העוסקות בהסדרת המעמד החוקי של תושבים, אזרחים וזרים ובאכיפת החוקים בנוגע לשהות ולתעסוקת זרים. והיא מסייעת בקשת רחבה של נושאים לכל סוגי האוכלוסיה השונות.
עדכון פרטים