שירותים חברתיים – טבריה

  • שירותים חברתיים – טבריה
צמצום המצוקות החברתיות ושיפור איכות חיי התושבים. קידום הפרט, המשפחה והקהילה ושיפור תפקודם. המחלקה פועלת על-פי מדיניות משרד הרווחה והרשות המקומית.
עדכון פרטים