מחלקת השירותים החברתיים טובא זנגריה

  • מחלקת השירותים החברתיים טובא זנגריה
המחלקה לשירותים חברתיים טובא זנגריה נועדה להעניק שירותים חברתיים לאוכלוסיית היישוב. תחום נכויות במחלקה פועל לקידום רווחת האנשים עם הצרכים המיוחדים ומיצוי הפוטנציאל שלהם, ולפיתוח שירותים ופרוייקטים למען אוכלוסייה זו. שירותים ניתנים: אבחון: אבחון סוציאלי טיפול פסיכולוגי רגשי: טיפול סוציאלי הכוונה וייעוץ: ייעוץ והכוון בתעסוקה , ימי עיון, ייעוץ שיקומי/ טיפולי שירותים נוספים: – הפעלת חינוך וחינוך משלים – סיוע חומרי-השאלת ציוד – סיוע כספי-הנחות – הפעלת דיור – סיוע – הפעלת פעילות חברתית/פנאי – השמה בתעסוקה ומעקב – הפעלת צהרון/מועדונית – סיוע כספי (הלואות, מלגות) – פעילות לבני המשפחה – הפעלת חונכים/ מתנדבים – הפעלת הכשרה מקצועית (לימוד) – הסברה – טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
עדכון פרטים