שירותים חברתיים טירה

  • שירותים חברתיים טירה
המחלקה מספקת מענים מקצועיים ברמה האישית , המשפחתית , הקבוצתית והקהילתית . על כן היא מתבקשת לקידום רווחתם של תושבי העיר באשר הם תוך התייחסות ייחודית למגוון הצרכים החומריים, הרגשיים, החברתיים והתפקודיים, וזאת בהתאם למדיניות משרד הרווחה והרשות המקומית ולערכי העבודה הסוציאלית.​
עדכון פרטים