שירות התעסוקה הישראלי

  • שירות התעסוקה הישראלי
שירות התעסוקה הישראלי הינו תאגיד סטטוטורי הנתון לפיקוחו של שר העבודה והרווחה ולמועצת שירות התעסוקה. השירות מעניק שירותי השמה ותווך עבודה לכ-400,000 מחפשי עבודה מדי שנה, באמצעות 71 לשכות התעסוקה הפרוסות ברחבי הארץ. השירות מסיע למחפשי עבודה במציאת משרה, בהפניה להכשרה מקצועית, באיתור עובדים עבור מעסיקים ועוד. בנוסף, השירות מופקד על מחקר שוק התעסוקה ופרסום הממצאים מידי תקופה. כמו כן, השירות אחראי על העברת דיווחים שוטפים למוסד לביטוח לאומי בנוגע לזכאותם של דורשי העבודה לדמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה.
עדכון פרטים