שלווה – אנשים עם מוגבלויות

  • שלווה – אנשים עם מוגבלויות
עזרה ותמיכה למשפחות עם ילדים מוגבלים. נתינה או מכירת שירותים פרה רפואיים, מחקר בנושא הילד המוגבל, שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמאים בארץ ובחו"ל, שילוב הילד המוגבל בסביבתו ובחברה, שילוב עולים בעלי מוגבלויות בחברה, הפצה והטמעה של רעיון "שלוה" בארץ ובעולם.הקמה וטיפול של גני ילדים לחינוך המיוחד, תפעול בתי ספר לחינוך המיוחד, תפעול מעונות יום קומיים, תפעול דיור מוגן למבוגרים, תפעול מרכזים טיפוליים לגיל הרך.הפעלת מעונות יום וגני ילדים לשילום בין ילדים מיוחדים לילדים רגילים,הקמת מעונות יום וגנים לאוטיסטים,הקמת בית כנסת לבעחי צרכים מיוחדים,סנגור והסברה על אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים,הקמת מרכזי למידה והכשרה להענקת ידע מצועי למטופלים ולמתעניינים בתחום הטיפול החינוכי לבעלי צרכים מיוחדים,פיתוח והפעלת תכניות ספורט בריאות והידרותרפיה לבעלי צרכים מיוחדים
עדכון פרטים