תזכור – في ذكراها – Her Memorial

  • תזכור – في ذكراها – Her Memorial
פרויקט "תזכור" קם במטרה להנציח נשים שנרצחו על רקע מגדרי. זאת באמצעות בניית מאגר ידע ארכיוני על מקרי רצח מגדרי שאירעו בישראל מאז הקמת המדינה, הפגנות ופעילויות שטח להעלאת המודעות לתופעה. בנוסף, עוסק הפרויקט בסנגור ולובי קהילתי מול גורמי ממשל ומקבלי החלטות למניעת התופעה של רצח נשים בישראל.
עדכון פרטים