תכלית

  • תכלית
העמותה הוקמה בכדי לתת מענה לשכבות המוחלשות במגוון אפשרויות סיוע.
  • 02-651-6325 - טלפון ראשון של תכלית
  • 1800-200-606 - טלפון שני של תכלית
  • 6031* - טלפון שלישי של תכלית
פרויקט "מסיעים באהבה", הוקם במטרה להסיע ולסייע לחולים ולהקל מעליהם את סבלם.
זקוקים לתרומות כספיות.
נותנים שירות גם בספרדית
עדכון פרטים