תנועת ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים

  • תנועת ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים
תנועת ש.י.ן הוקמה בשנת 1989, על מנת להיאבק להשגת שוויון לנשים בישראל, תוך התמקדות בייצוגן בהנהגת החברה. התנועה פועלת להשגת מטרותיה באמצעות ארגון חוגי בית וכנסים, סמינרים, אספקת מידע לקובעי ומבצעי מדיניות ולאמצעי התקשורת. בנוסף פועלת התנועה ליצירת בולטות לנשים המובילות מאבקים חברתיים מתוך עמדות פמיניסטיות מתחומי האקדמיה, הפרופסיות והפעילות הוולונטרית, ולהעלאת מודעות ציבורית לסוגיות של אי-שוויון מגדרי. תנועת ש.י.ן מקדמת מנהיגות נשים באמצעות קורסי הכשרה (שהחלו באמצע שנות ה-90' בהרצליה והתקיימו בהמשך גם ברשויות מקומיות יהודיות וערביות שונות) ותמיכה בנשים המתמודדות על תפקידים פוליטיים וציבוריים (ברשויות המקומיות, בכנסת, בממשלה, בהסתדרות, ועוד). התנועה הובילה מאבקים פמיניסטיים, כמו את מאבק הקואליציה נגד פורנוגרפיה בטלוויזיה (ראו: בג"ץ ש.י.ן). בין השנים 1992-1991 הפיקה התנועה עיתון דו-חודשי בשם "שעת הש.י.ן", אשר עסק בסוגיות של ייצוג נשים ומעמד האישה בישראל. תנועת ש.י.ן פועלת גם כארגון גג של הפרויקטים: פרלמנט נשים (משנת 1999) שבמסגרתו מתקיימים דיונים ציבוריים על סוגיות שעומדות על סדר היום הציבורי מזווית פמיניסטית. הדיונים עוסקים בקשת רחבה מאד של סוגיות וניתנת במה למגוון קולות וייצוגים בחברה, פרלמנט נערות (משנת 2010), אנואר – מנהיגות נשים יהודיות וערביות (משנת 2002), ו"להיוולד מחדש" (משנת 2008). ניתן לפנות אל התנועה לקבלת תמיכה בהתמודדות על תפקידים, בליווי ובפנייה אל רשויות וארגונים, במאבקים ציבוריים שונים, במאבקים על זכויות, בארגון הפגנות, ביוזמות פמיניסטיות הקשורות לחקיקה ולפעילות לשינוי מגדרי.
עדכון פרטים