20000 מילים

  • 20000 מילים
20,000 מילים הוא מיזם חדשני במסגרתו מועברות סדנאות ומופעים בתשלום, העוסקים במגדר ובשוויון חברתי דרך משחקי אימפרוביזציה. ההפעלות מועברות בצורה חווייתית, אינטראקטיבית, מצחיקה ומהנה. אנחנו מאמינות בשוויון מתוך שונות ובחופש הבחירה מתוך מודעות ולא מתוך הבניות חברתיות. המטרה שלנו היא לגרום למשתתפים/ות בפעילות ולקהל להביט על העולם דרך משקפיים מגדריים חדשים ולהתחיל להניע שינוי. מספקות ייעוץ לצוותי חינוך מהגיל הרך ועד לגיל 18 - כיצד לקדם שוויון מגדרי בכיתה, בבית הספר, בגן ועוד, וכן ייעוץ למנהלים/ות בארגונים - כיצד לקדם שוויון מגדרי בארגון. עוסקים כמצוין בקידום שוויון מגדרי בחינוך והשכלה, הטמעת חשיבה מגדרית, פעילות עם גברים לקידום שוויון מגדרי ומאבק באלימות, שינוי מגדרי בארגונים, קידום נשים במגזר העסקי, קידום השתלבות בתעסוקה ובשוק העבודה, קידום שוויון מגדרי. אנו פונים אל נערות וילדות, כלל הנשים, נשים ערביות, נשים ערביות דרוזיות, מעצבות/מעצבי מדיניות ומקבלות/מקבלי החלטות
עדכון פרטים