Awc Arab Women in the Center נע”ם – נשים ערביות במרכז نعم نساء عربيات في المركز

  • Awc Arab Women in the Center נע”ם – נשים ערביות במרכז نعم نساء عربيات في المركز
נשים ערביות במרכז הינה עמותה ללא מטרות רווח שהוקמה ב-2009 על ידי קבוצה של נשים צעירות, במטרה לחזק את מעמדה של האישה הפלסטינית בערי המרכז. העמותה מפתחת תכניות קהילתיות בתחומים שונים במטרה לעודד ולעזור לנשים ערביות לקחת חלק פעיל ותפקיד משפיע בסביבתן בתחומי החינוך, החברה, הכלכלה והפוליטיקה. העמותה נאבקת בתופעות של אפליה ודיכוי נגד נשים ערביות על רקע לאום ומין, ובראש ובראשונה תופעות של אלימות בתוך החברה ובתוך המשפחה. העמותה מובילה את המאבק ברצח נשים במרכז הארץ, ומפעילה מרכז זכויות לנשים בעיר לוד וכן מרכז לנערות. העמותה פועלת על מנת לסייע לנערות ונשים ערביות להתמודד עם האתגרים בפניהם הן ניצבות בחיים האישים והקהילתיים זאת בשיתוף בין הארגון ובין מתנדבות ליצירת שינוי מתוך החברה הערבית.
עדכון פרטים