Door2Dor

  • Door2Dor
Door2Dor הוא מיזם חברתי התנדבותי שקם על ידי קבוצת צעירים כתגובה למשבר הקורונה ומקשר בין מתנדבים למבקשי סיוע; אנשים שלא יכולים לצאת מהבית וזקוקים לתרופות, מוצרים וכל צורך אחר שלא מקבל מענה. האלגוריתם שפיתחנו מקשר בין מתנדבים לאוכלוסיות בקבוצות סיכון מהנגיף על בסיס מיקום; אנשים שלא יכולים לצאת מהבית וזקוקים לתרופות, מוצרים או כל מצרך חיוני אחר.המטרה היא ליצור רשת תמיכה קהילתית, שתאפשר לכל הזקוק לסיוע לקבל אותו באופן מהיר ונעים, ללא צורך להזעיק את המשפחה או הקרובים מעיר אחרת תוך סיכון שלהם עצמם.
דרך האתר של הארגון ניתן להרשם להתנדבות וגם לבקש סיוע על ידי מילוי טופס
עדכון פרטים