Extend

  • Extend
באקסטנד שלושה פרויקטים: ״באות״ - קהילת המפתחות המנוסות הגדולה, ולמעשה היחידה, בישראל. ב"באות" מעל 1,500 מפתחות מנוסות, data scientists, חוקרות אקדמיות בתחום מדעי המחשב מתואר שני ומעלה, חוקרות סייבר, וכיו״ב. בנוסף לקהילת פייסבוק ערה, ב"באות" תכניות רבות הרצות במקביל בכל רגע נתון: מנטורינג למציאת עבודה, מפגשי כתיבת בלוגים טכנולוגיים, מנטורינג למרצות טכנולוגיות, מפגשי עבודה על פרויקטי צד, מפגשים לדיונים בהתנהלות ארגונית, מפגשים למנהלות צוותי פיתוח, מפגשים מקצועיים על פי נושאים, קהילות של CTOs ושל VP R&D, ועוד. הפרויקט השני באקסטנד הוא פודקאסט ״אקסטנד״, אשר בו אנו מראיינות מפתחות/ים מנוסות/ים, על מנת לשתף בקיצורי דרך וסודות בתעשייה, ונותנות במה למפתחות מובילות. הפרויקט השלישי הוא האקתון בשם ״האקאקסטנד״ - 24 שעות של עבודה רצופה על פרויקטים טכנולוגיים שונים, ללא מגבלת נושא ובאוירה לא תחרותית. בהאקתון אנו שמות דגש על גיוס משתתפים ומשתתפות מקבוצות חברתיות מגוונות: ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה, נשים, ואנשים מעל גיל 45.
עדכון פרטים