FUTURING UP

  • FUTURING UP
אנחנו מעניקים למפוטרים בתקופת הקורונה בני 40+ ייעוץ מקיף במהלך חודש , חינם. המהלך הוא בשיתוף אגודת איל"ת - האגודה לקידום קריירה וייעוץ תעסוקתי.
עדכון פרטים