FUTURING UP

  • FUTURING UP
אנחנו מעניקים למפוטרים בתקופת הקורונה בני 40+ ייעוץ מקיף במהלך חודש, חינם. המהלך הוא בשיתוף אגודת איל"ת - האגודה לקידום קריירה וייעוץ תעסוקתי. ייעוץ תעסוקה, פיננסי ואישי על גבי מערכת דיגיטלית.
עדכון פרטים