TOM- תיקון עולם מייקרס

  • TOM- תיקון עולם מייקרס
פתרונות לאנשים עם מוגבלויות, אנשים בגיל השלישי וקבוצות סיכון בימי קורונה TOM הוא מיזם ישראלי-בינלאומי, המייצר פתרונות ברי השגה עבור אנשים עם מוגבלויות והגיל השלישי, לבעיות זנוחות, אשר אין להן פתרון שוק. זאת במטרה לשפר את איכות החיים ורמת ההכללה החברתית של קבוצות אנשים אלו באוכלוסיה. TOM בונה קהילות באמצעות אירועים ושיתופי פעולה בחיבור בין מפתחים, מהנדסים ומעצבים (Makers) לבין בעלי הצורך (Need Knowers) ובכך מקדם את עולם הנגישות והצרכים המיוחדים.
עדכון פרטים