weListen

  • weListen
weListen הינה יוזמה להפעלת מתחמי הקשבה אמפתית ותומכת במקומות ציבוריים על מנת להעניק לאנשים הזדמנות לשוחח עם מתנדבים שעברו הכשרה להקשבה אמפתית. מטרת השיחה היא לאפשר למוקשבים (האנשים שבאו לשוחח עם מקשיבים) להתחבר למקשיבים, לסביבה ולעצמם על ידי שיחה עם אנשים שאינם שופטים אותם ואינם מייעצים להם אלא רק מעודדים אותם לדבר ולשתף. הפעלנו מתחמי הקשבה מידי שבוע בשדרות רוטשילד מספטמבר 2019. ישנם כ-20 מתנדבים בסך הכל - חלקם, כמוני, הגיעו לפעילות דרך השתתפות במחנה "שיחות נפש" בפסטיבלי מידברן והשאר הגיעו מפה לאוזן. מלבד הפעילות שלנו במקומות ציבוריים, אני רוצה לקדם פרויקטים של "מקשיבים לוקאליים" במכללות, בדיור מוגן, בבתי חולים, במשרדים משותפים ובצה"ל על ידי הכשרת סטודנטים, דיירים, מחלימים, עובדים וחיילים להיות מקשיבים אמפתיים ואז ליצור מתחמים המוגדרים במיקום ובזמן בהם הם יוכלו להקשיב ולתמוך בעמיתיהם
עדכון פרטים